Kezdőlap / Blog /

Archívum: 2008. február

A gépjármű – felelősségbiztosítás szabályozásának kialakulása az EK-ban napjainkig

Előszó

A gépjármű-felelősségbiztosításnak Közösségi szabályozása mind államok, mind pedig az állampolgárok vonatkozásában különösen nagy jelentőséggel bír.

Mint azt már az első gépjármű-felelősségbiztosítási irányelv (72/166 EGK irányelv) praembuluma is kifejti a belső piac megetetetésének egyik lényegi feltétele az, hogy biztosított legyen az áruk és a személyek szabad mozgása. Ehhez nagyban hozzájárul a tagállamok kötelező gépjármű- felelősségbiztosítására vonatkozó jogszabályaik közelítése, hiszen ez hatással van a személyek és járművek szabad mozgására.

E dolgozatban bemutatom az adott jogterületre vonatkozó szabályokat, s azt, hogy e rendelkezések miként változtak az idők folyamán. Az alább tárgyalásra kerülő öt gépjárműfelelősség-biztosítás irányelvet szemügyre véve láthatjuk, hogyan válik egyre teljesebbé a baleset károsultjának védelme.

E jogterületre vonatkozó rendelkezések mára kialakult szisztémája egy összetett rendszert valósít meg. A kodifikációs folyamat előre haladtával számos új jogintézmény és jog jelenik meg, amelyek azonban támaszkodnak az addig elért eredményekre is, így téve kiforrottabbá a szabályozást.

-> a bejegyzés folytatódik...

Szóljon hozzá!