A cégnevünk UP Insurance Biztosítási Alkusz Kft-re változott, weboldalunkat ezentúl az upin.hu címen éred el. Munkatársaink, cégadataink, telefonszámaink és a szolgáltatásunk színvonala továbbra is a régi, ne aggódj...

Kezdõlap / Blog /

Archívum: 2008. február

A gépjármû – felelõsségbiztosítás szabályozásának kialakulása az EK-ban napjainkig

Elõszó

A gépjármû-felelõsségbiztosításnak Közösségi szabályozása mind államok, mind pedig az állampolgárok vonatkozásában különösen nagy jelentõséggel bír.

Mint azt már az elsõ gépjármû-felelõsségbiztosítási irányelv (72/166 EGK irányelv) praembuluma is kifejti a belsõ piac megetetetésének egyik lényegi feltétele az, hogy biztosított legyen az áruk és a személyek szabad mozgása. Ehhez nagyban hozzájárul a tagállamok kötelezõ gépjármû- felelõsségbiztosítására vonatkozó jogszabályaik közelítése, hiszen ez hatással van a személyek és jármûvek szabad mozgására.

E dolgozatban bemutatom az adott jogterületre vonatkozó szabályokat, s azt, hogy e rendelkezések miként változtak az idõk folyamán. Az alább tárgyalásra kerülõ öt gépjármûfelelõsség-biztosítás irányelvet szemügyre véve láthatjuk, hogyan válik egyre teljesebbé a baleset károsultjának védelme.

E jogterületre vonatkozó rendelkezések mára kialakult szisztémája egy összetett rendszert valósít meg. A kodifikációs folyamat elõre haladtával számos új jogintézmény és jog jelenik meg, amelyek azonban támaszkodnak az addig elért eredményekre is, így téve kiforrottabbá a szabályozást.

-> a bejegyzés folytatódik...

Szóljon hozzá!