Kezdõlap / Blog /

"új címke" címkéjû bejegyzések

Kötelezõ Biztosítás 2010

KGFB2010Beindult a kötelezõ kampány!

Néhány napja adták ki a biztosítók a 2010-re érvényes tarifatáblázatukat, és már több mint négyezren jelezték váltási szándékukat volt biztosítójuknak!

8 hozzászólás

A Felügyelet augusztus 15-ével visszavonta a MÁV ÁBE tevékenységi engedélyét

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Felügyelet) a mai napon 2008. augusztus 15. határnappal visszavonta a MÁV Általános Biztosító Egyesület (MÁV ÁBE) tevékenységi engedélyét.

.

A Felügyelet – korábbi bejelentésének megfelelõen – a pénzügyminiszter elõzetes jóváhagyását követõen azonnal döntött az egyesületi tagok és a 3,6 millió kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítással (kgfb) rendelkezõ hazai jármûtulajdonos biztonságát szavatoló intézkedésrõl. Az engedély visszavonásának határnapjával, azaz 2008. augusztus 16-án 0 órától az egyesületi tagok biztosítási jogviszonya megszûnik a MÁV ÁBE-nél. A tagok a mai naptól az augusztus 15-ig rendelkezésre álló idõszakban kötelesek új biztosítót választani maguknak, amely a szerzõdéskötést követõen vállal fedezetet az esetleges károkra. Azon jelenleg kgfb-szerzõdéssel rendelkezõ tagok, akik eddig az idõpontig nem választanak új biztosítót, a továbbiakban károkozásuk esetén közvetlenül kötelesek állni az általuk okozott károkat a károsult fél, illetve a Magyar Biztosítók Szövetsége Kártalanítási Számlája felé. A MÁV ÁBE valamennyi egyesületi tag számára postán tájékoztatást küld az átszerzõdéssel kapcsolatos technikai tudnivalókról, s ezeket napilapokban megjelentetendõ hirdetésekben, honlapján és más kommunikációs csatornán is közzéteszi. A tagok külön postai küldeményben kapják meg az átszerzõdéshez szükséges kártörténeti igazolásukat. A Felügyelet egyeztet a biztosítókkal arról, hogy a kgfb-biztosítással rendelkezõ tagok átvétele gördülékenyen történjen meg. Azok az egyesületi tagok, akik befizetik a 2008. III. negyedévére vonatkozó kgfb-díjukat a MÁV ÁBE részére, s ezt igazolják, bónuszfokozatuknak megfelelõen szerzõdhetnek át új biztosítójukhoz. A díjat meg nem fizetõ, bónusz fokozatú tagok A00-ás fokozatú besorolást kapnak választott biztosítójukól, a málusz fokozatúak besorolása megmarad. Az átvevõ biztosító saját tarifájának megfelelõen visszamenõlegesen is kérni fogja az elmaradt díj kiegyenlítését tõlük. A Felügyelet ezért felhívja a III. negyedévi díjat még be nem fizetett tagokat, hogy hátralékos tartozásukat augusztus 15-ig rendezzék. Mivel a MÁV ÁBE eszközei nem nyújtanak teljes mértékben fedezetet az eddig okozott károkra, a meglévõ kötelezettségeket az Egyesület a következõ kielégítési sorrendben teljesíti: 1. járadékfizetési kötelezettségek; 2. természetes személyek által okozott személyi sérüléses károk; 3. nem természetes személyek által okozott személyi sérüléses károk (kivéve a nagy anyagi teherbírású személyek kárai); 4. természetes személy által okozott, 300 ezer forintnál nagyobb összegû vagyoni károk; 5. nem természetes, nagy anyagi teherbírású személy által okozott személyi sérüléses károk; 6. egyéb kárkifizetések. A kgfb üzletág tevékenységi engedélye mellett a Felügyelet augusztus 15-ével a MÁV ÁBE egyéb biztosítási ágazataira (így casco, lakásbiztosítás, stb.) vonatkozó tevékenységi engedélyét is visszavonta. A kgfb ágazat kapcsán érintett kárkifizetéseket a jogszabály alapján az egyéb ágazatok kifizetései elé kell sorolni. A MÁV ÁBE az augusztus 16. és szeptember 30. közti, általa meg nem szolgált idõszakra vonatkozó, ám a tagok által befizetett tagdíjat Alapszabálya elõírásainak megfelelõen, a biztosítási szolgáltatások teljesítését követõen fizeti vissza az érintetteknek. Budapest, 2008. július 31.

1 hozzászólás