A cégnevünk UP Insurance Biztosítási Alkusz Kft-re változott, weboldalunkat ezentúl az upin.hu címen éred el. Munkatársaink, cégadataink, telefonszámaink és a szolgáltatásunk színvonala továbbra is a régi, ne aggódj...

Kezdõlap / Blog /

"Biztosítási alkusz" címkéjû bejegyzések

Kötelezõ Biztosítás 2010

KGFB2010Beindult a kötelezõ kampány!

Néhány napja adták ki a biztosítók a 2010-re érvényes tarifatáblázatukat, és már több mint négyezren jelezték váltási szándékukat volt biztosítójuknak!

8 hozzászólás

KÖTELEZÕBIZTOSÍTÁS2009

KÖTELEZÕBIZTOSÍTÁS TARIFÁLÓ 2009Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. és a Wabard Biztosító Zrt. 2009-es KGFB díjai is nagyszerûen sikerültek!

Az egyikük (Wabard) egy nagyon friss társaság amirõl már írtunk egy korábbi bejegyzésben, a másik(Allianz) pedig mindíg is egy igazi nagy halnak számított ebben a szegmensben, de évek óta nem tudott igazi növekedést produkálni, az viszont már most látszik, hogy idén ez nem így lesz!.

2 hozzászólás

Mikor kell Zöldkártyát kiváltani külföldre utazáskor?

Bulgária és Románia uniós csatlakozásával, 2007. január 1-tõl változott a kötelezõ gépjármû felelõsségbiztosításról szóló kormányrendelet.

A módosító rendelet ugyan egy szóval sem említi a két újonnan csatlakozó országot, de a Magyar Biztosítók Szövetségétõl (MABISZ) kapott tájékoztatás szerint ez volt az oka a változásnak, ugyanis ezekben az országokban nem épült még ki maradéktalanul a kgfb Európában ismert rendszere és viszonylag magas a nem biztosított jármûvek aránya is. Ezért a rendeletben megkülönböztették az egyezményhez tartozó, illetve az ahhoz nem tartozó országokat.

A nemzetközi gépjármûforgalomban a másoknak okozott károk megtérítése céljából megkívánt kötelezõ gépjármû-biztosítási fedezet meglétének igazolása a Zöldkártya rendszer keretében történik. E rendszerhez tartoznak Európa országai, valamint Irán, Izrael, Marokkó, Tunézia, de nem tagjai - Fehéroroszország, Észtország, Lettország, Litvánia, Moldávia és Ukrajna kivételével - a volt Szovjetunió utódállamai. A Zöldkártya Rendszerhez tartozó országok gépjármûveinek üzembentartói az adott országra érvényes kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításuk meglétét a Zöldkártyával igazolják. A vélelmezett biztosítási fedezeten alapuló többoldalú egyezmény (korábban Többoldalú Garancia Egyezmény vagy Rendszámegyezmény) tagállamai az egyes tagországokban megkívánt kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási fedezet meglétének igazolásául - a Zöldkártya helyettesítéseként - kölcsönösen elfogadják az egyes tagországok illetékes hatóságai által az adott gépjármûre kiállított forgalmi rendszámot és a gépjármûvön ovális mezõben külön elhelyezett országjelzést.

Más a helyzet az Európai Unió tagországaiban kiadott forgalmi rendszámtáblák esetében. Amennyiben ezek bal oldalán, vagy a bal felsõ sarokban függõleges kék mezõben a körben elhelyezkedõ 12 sárga csillagot és alatta a kiadó állam jelzését tartalmazzák, az EU területén nem kell további külön országjelzéssel ellátni az autót. Más országok azonban megkövetelik a rendszám melletti ovális matricát, rajta az országjelzéssel, illetve az unió területére is csak így léphetnek be a külsõ országok autói. A külön jelzés alkalmazása mindaddig vonatkozik Romániára és Bulgáriára is, amíg annak megszûntét az Európai Bizottság - határozatban - a Hivatalos lapban közzé nem teszi. Ekkortól ugyanis a többoldalú egyezmény (Rendszámegyezmény) vonatkozó függeléke hivatalosan hatályba lép majd.

A magyar forgalmi rendszámmal és forgalmi engedéllyel ellátott gépjármûvel külföldre történõ utazáskor, az EU területét leszámítva, de bele értve - külön megállapodás alapján - Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Románia, Szerbia és Montenegró (kivéve az ENSZ felügyelete alatt álló Koszovót) területén a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási fedezet meglétét a magyar forgalmi rendszám és a gépjármûvön a rendszámtól elkülönítetten, ovális mezõben lévõ "H" országjel tanúsítja. A MABISZ külföldre utazáskor minden esetben ajánlja a Zöldkártya kiváltását. Különösen javasolt a Zöldkártya kiváltása Bosznia-Hercegovinába, Görögországba, Macedóniába, Máltára, Olaszországba, Romániába, valamint Szerbia és Montenegróba történõ utazáskor. Minden esetben kötelezõ kiváltani a Zöldkártyát a következõ országokba gépjármûvel történõ utazáskor: Albánia, c, Bulgária (a Rendszámegyezmény függelékének az EU hivatalos lapjában történt kihirdetéséig), Irán, Izrael, Marokkó, Moldávia, Törökország, Tunézia és Ukrajna. A volt Szovjetunió utódállamai - Fehéroroszország, Észtország, Lettország, Litvánia, Moldávia és Ukrajna kivételével - nem tagjai a nemzetközi Zöldkártya rendszernek, ezért az oda történõ utazáskor ezen országok területére érvényes Zöldkártya nem váltható. Ott a határon lehet külön kgfb szerzõdést kötni.

Szóljon hozzá!

Társasház Biztosítás díjkalkuláció az interneten?!

Egyre többen fedezik fel az internet adta szabadságot, amely valóban "elképesztõ" módon sok információ elérhetõségével nyitja meg a világot elõttünk, már-már a bõség zavarában nem is tudjuk, hogy melyik oldalt böngésszük, ha csak úgy cél nélkül leülünk informálódni (vagy unalomûzés céljából) a számítógépünk elé.

Szerencsére sok weboldal van, amit kifejezetten erre a célra találtak ki, és amelyeken le tudjuk úgy szûkíteni azon oldalak és adatmennyiségek méretét, ami már egy normál emberi agy számára is felfogható és íj módon valóban hasznos információval szolgáló lehet számunkra.

-> a bejegyzés folytatódik...

1 hozzászólás

Beindult a kötelezõ gépjármû biztosító váltás szezonja!

Tarifáljunk Most: KÖTELEZÕBIZTOSÍTÁS2008 Furcsa módon az egyik nagy online alkusz már október 30.-ára elkészült állítólag a tarifálóprogramjával, de a kalóz támadások miatt mégsem mûködtek az oldalai!

Nem tudom megítélni, hogy igaz volt e a hír, és nem is akarnék belemenni, hogyan lehet pár óra alatt frissíteni egy ilyen bonyolult tarifáló-programot, ami most fontos, hogy beindult a kötelezõ biztosítás szezonja! Talán az elmúlt egy évben összesen nem érdeklõdtek annyian a kötelezõ biztosításokról az interneten mint az elmúlt három napban. A 2008 as díjakról most már egyre több site-on lehet informálódni, a mi ajánlatunk természetesen nem lehet más mint a saját oldalaink egyike a WWW.KÖTELEZÕBIZTOSÍTÁS2007.HU, JÓ TARIFÁLÁST KÍVÁNUNK!

Szóljon hozzá!

Az alkusz nem adhat számlát biztosítási díjról!

Döntött a PSZÁF

Miután a kockázatot a biztosító és nem az alkusz vállalja, így ez utóbbinak biztosítási tevékenységbõl nem származhat árbevétele. Az alkusz által átvett biztosítási díj nem tartozhat az alkusz árbevételébe - tette közzé álláspontját a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF).

A probléma onnan ered - áll az állásfoglalásban - hogy számos alkusz a saját nevében állít ki számlát az általa átvett biztosítási díjról, és ezt a saját árbevételeként mutatja ki. Ezzel szemben a felügyelet számviteli munkabizottsága megállapította, hogy az alkusz nem állíthat ki számlát a biztosítási díjról.

A biztosítási törvény úgy rendelkezik, hogy az alkusz a biztosító kifejezett hozzájárulása, valamint az ügyfél megbízása alapján vehet át díjat. Miután a kockázatot a biztosító (és nem az alkusz) vállalja, így ez utóbbinak biztosítási tevékenységbõl nem származhat árbevétele. Így az alkusznál az átvett díj kötelezettségnek minõsül, és azt letéti számlán kell kezelni.

Szóljon hozzá!