A cégnevünk UP Insurance Biztosítási Alkusz Kft-re változott, weboldalunkat ezentúl az upin.hu címen éred el. Munkatársaink, cégadataink, telefonszámaink és a szolgáltatásunk színvonala továbbra is a régi, ne aggódj...

Kedves Ügyfeleink,

A COVID-19 járvány pillanatnyi helyzetére való tekintettel irodánk újra nyitva tart, de változó időbeosztással. Személyes találkozásról kérjük, minden esetben előzetesen egyeztessen munkatársunkkal!

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Kezdõlap / Tudástár /

Egészségügyi biztosítás

A felelõsségbiztosítás jogi alapja

1997.évi CLIV.tv.az egészségügyrõl, 108§(2.) bekezdés:

"Az egészségügyi szolgáltatók részére mûködési engedély csak abban az esetben adható ki, ha rendelkezik az egészsgégügyi szolgáltatás során okozott kár megtérítésére felelõsségbiztosítással."

Magyarországon, más országokhoz hasonlóan, nem vezetik külön az egészségügyi statisztikák az egészségügyi szolgáltatókkal szemben indított kártérítési eljárások adatait és a biztosítók sem közlik a biztosítóknak az ilyen jellegû adatokat. Az eddigi összesítés (kb70 kórház adatát tartalmazza) szerint az évi kárigény megközelíti az évi 3,5 milliárd forintot.

Következtetések

  1. A polgári (kártérítési) ügyek száma növekedést mutat
  2. A kártérítési igény összege és a bírói úton megítélt összegek jelentõsen nõnek
  3. Nincs jogvédelmi rendszer, emiatt hiányzik az ellenpólus, ami csökkentené a kártérítési kifizetéseket
  4. Az intézmények által a felelõsségbiztosítójuk által nem fedezett kifizetett kártérítési összeg jelentõsen nõtt, a kórházak védtelenek, ami egyre nagyobb terhet ró az egészségügyi intézmények gazdálkodására
  5. A peren kívüli megegyezés lehetõsége csekély
  6. A biztosítóknak általánosságban elõnytelen üzlet az egészségügyi felelõsségbiztosítások megkötése
  7. A biztosítási díjak emiatt emelkednek
  8. A peres felek a végsõkig harcolnak igazukért, ami a szakembergárda felértékelõdését, magas perköltségeket és elhúzódó pereket von maga után.

Egészségügyi szolgáltatók felelõsségbiztosítása

Az adott biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzõdésben meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén, a szerzõdési feltételekben szabályozott körben, módon és mértékben a biztosított helyett megtéríti azokat a vagyoni valamint az élet vagy testi épség és egészség-mint személyhez fûzõdõ jogok- megsértésével okozott nem vagyoni károka, amelyekért a biztosított kártérítési felelõsséggel tartozik.

A Bróker a biztosítási szerzõdés elõkészítésekor arra törekszik, hogy az egészségügyi szolgáltató érdekeit maximálisan képviselje.