Kezdőlap / Tudástár /

Kötelező biztosítás

Néhány fontos kifejezés a kötelező biztosítás "szótárából":

Ajánlat

A biztosítás egyik sajátossága, hogy a biztosítási ajánlatot nem a biztosító teszi, hanem az ügyfél. Ez akkor is így van, ha a biztosító keresi meg valamilyen formában az ügyfelet. Az ajánlat elfogadásáról, vagyis hogy vállalható-e az ügyfél kockázata, a biztosító dönt a rendelkezésére álló 15 napon belül. Ha a biztosító az említett határidőn belül nem válaszol az ajánlatra, akkor a biztosítás az ajánlat eredeti tartalmával - a szerződéskötés időpontjára visszamenőlegesen - lép hatályba. A kötvény kiállításával a szerződés mindig létrejön.

Alkusz (biztosítási bróker)

Biztosításközvetítő, aki a szerződő segítségére van a megfelelő biztosítási típus kiválasztásánál, segíti a szerződés létrejöttét és fennmaradását. Segítséget nyújt a biztosítási igény megfogalmazásához, és a megfelelő biztosító kiválasztásához, közreműködhet a díjbeszedésben és a kárrendezésben is. Az alkusz független; nem köthet olyan megállapodást, hogy az ajánlatokat csak egyetlen biztosítóhoz közvetíti. Az alkusz a biztosítótól kap jutalékot.

Biztosító

Biztosítási tevékenység folytatására jogosult szervezet, általában részvénytársaság.

Biztosított

Az a személy, akinek az életével kapcsolatos biztosítási eseményre/kockázatra a biztosítási szerződés létrejön.

Bonus/malus

A hazánkban érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítás szabályozás értelmében a rendszer díjkedvezménnyel (bonus) honorálja a kármentes éveket, illetőleg pótdíjat (malus) állapít meg, vagy a megszerzett kedvezményt csökkenti, ha az üzembentartó kárt okozott.A rendszer egy alap (A00), 10 bonus (B01-10) és 4 malus osztályból (M01-M04) áll. A legmagasabb B10 fokozat rendszerint 50% díjengedményt, a legalacsonyabb M04 fokozat 100%-os pótdíjat jelent az alapdíjhoz képest. Személygépjármű, illetve motorkerékpár esetén két kategóriát csúszik vissza az üzembentartó a bonus-malus skálán, egy-egy károkozás kapcsán, egy kármentes év pedig egy kategóriával kedvezőbb besorolást eredményez. Bonus-malus igazolás: Kártörténeti igazolás.

Kárbejelentés

A biztosított hivatalos lépése, amellyel a biztosítási esemény bekövetkezését bejelenti a biztosító felé. A szerződés tartalmazza azt a határidőt, amelyen belüli a kárbejelentést meg kell tenni. Elmulasztása a biztosító mentesülését eredményezi, ha a késedelem miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.

Kedvezményezett

Az a személy, akinek a biztosító a szolgáltatást teljesíti.

Kizárás

A biztosítási szerződésben meghatározott bizonyos eseményeket, illetve körülményeket a biztosító a kockázatok köréből kizár. Ezen események bekövetkeztekor, illetve a meghatározott körülmények fennállásakor a biztosító a szolgáltatás alól mentesül.

Kötvény

A biztosítási szerződés létrejöttét igazoló okmány. Kár esetén ezen okmány igazolja - a díjfizetéssel együtt - a biztosítási jogviszony érvényes fennállását.

Szerződő

A szerződő az a természetes vagy jogi személy, aki a biztosítást megköti, vállalja és teljesíti a biztosítási díj megfizetését. A szerződő sokszor megegyezik a biztosítottal, de lehet külön személy.

Területi hatály

Földrajzilag, helyrajzilag vagy természetben meghatározott fogalom; a biztosítási szerződésben azt jelenti, hogy a biztosító csak a meghatározott területen bekövetkezett biztosítási eseményekre visel kockázatot. Például az autóbiztosításoknál a területi hatály: Európa, valamint Törökország kontinensen kívüli része.

Zöldkártya

Nemzetközi gépjármű-biztosítási bizonylat, amely azt igazolja, hogy az üzembentartó a hazájában olyan felelősségbiztosítással rendelkezik, amely érvényes a külföldön (Európában) okozott károkra is. A Zöld Kártyát a felelősségbiztosító - kérésre - állítja ki, és annak bemutatását a fogadó ország a határon megkövetelheti