A cégnevünk UP Insurance Biztosítási Alkusz Kft-re változott, weboldalunkat ezentúl az upin.hu címen éred el. Munkatársaink, cégadataink, telefonszámaink és a szolgáltatásunk színvonala továbbra is a régi, ne aggódj...

Kedves Ügyfeleink,

A COVID-19 járvány pillanatnyi helyzetére való tekintettel irodánk újra nyitva tart, de változó időbeosztással. Személyes találkozásról kérjük, minden esetben előzetesen egyeztessen munkatársunkkal!

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Kezdõlap / Tudástár /

Lakásbiztosítás

Mi a lakásbiztosítás?

A lakásbiztosítás saját tulajdonú családi házra, lakásra, vagy bérleményre köthetõ vagyonbiztosítás, amely elemi károk (pl: tûz, árvíz, vihar, csõtörés.), ill. egyéb kiegészítõ kockázatok (rablás, vandalizmus, üvegtörés) elleni védelmet biztosít.

Milyen vagyontárgyak biztosíthatók a lakásbiztosítás módozatokban?

Épületek, építmények

  • Állandó lakás céljára szolgáló épületek (családi ház, lakás, lakásbérlemény)
  • Nyaralók (nem állandóan lakott épületek)
  • Melléképületek I. (nem lakás céljára szolgáló épületek, épületrészek pl.: garázs, kamra, pincerekesz, stb., amelyek a "fõépülettel" (lakóház, nyaraló) megegyezõ kockázatviselési címen állnak).
  • Melléképületek II. (a "fõépülettõl" eltérõ címen található melléképület (pl. garázs).

Általános háztartási ingóságok

Mindazon vagyontárgyak összessége, melyek egy háztartásban általánosan elõfordulnak, a biztosítottak tulajdonát képezik, továbbá az általuk bérelt, kölcsönvett, nem beépített vagyontárgyak, amelyek a háztartás vitelhez szükségesek a biztosított személyes használatára, fogyasztására szolgálnak. Példák (a teljesség igénye nélkül): bútorok, szõnyegek, függönyök, világítótestek, lámpák, elektorakusztikai berendezések, konyhagépek, kerti eszközök, ruházat, könyvek, játékok, sport- és hobbifelszerelés, stb.

Kiemelt értékû ingóságok

Ebbe a vagyoncsoportba tartozik a 150.000,- Ft egyedi értéket meghaladó híradástechnikai, szórakoztató elektronikai, optikai készülékeket, berendezéseket, hangszereket (pl.: tv, videó, kamera, hifi, számítógép-konfiguráció). Ide tartozik a 150,000,- Ft érték feletti karóra (nem nemesfémbõl) ill. azon gyûjtemények, amik az "értékõrzõ" ingóságok vagyoncsoportból kimaradtak (pl.: CD, LP gyûjtemény).

Értékõrzõ ingóságok

Értéktárgyak az olyan ingóságok, amelyek lakásban való tartása általánosan elfogadott, de egyedi nagy értéket képviselnek, és általában értékõrzõ tulajdonsággal rendelkeznek. Ebbe a vagyoncsoportba tartoznak a nemesfémek, gyûjtemények, képzõmûvészeti és iparmûvészeti alkotások, valódi szõrmék, antik tárgyak.

A lakásbiztosítás biztosítási összegének meghatározása

A lakásbiztosítás megkötésekor a biztosítási összeg helyes meghatározása rendkívül fontos, mivel a valóságosnál alacsonyabb értéken történõ biztosítás következménye az alulbiztosítottság, ami kár esetén aránylagos (pro-rata) kártérítéshez vezethet. /Aránylagos (pro-rata) kártérítés: a biztosító a kárt csak olyan arányban téríti meg, ahogy a tényleges érték aránylik a biztosítási összeghez. Példa: az épület kárkori újraépítési értéke 30 millió Ft, a biztosítási szerzõdésben az épületbiztosítási összeg 15 millió Ft. Ez 50%-os alulbiztosítottságot jelent, azaz egy 1 millió forintos épületkár esetén csak 500eFt-ot fog megtéríteni a biztosító./

A biztosítási összeget az ingatlan hasznos alapterületének és a biztosító által ajánlott újraépítési négyzetméterárnak a szorzatából kapjuk, ami jelenleg 150 és 250 ezer Ft. között változik. Az ingatlan értékének meghatározásánál a forgalmi érték nem irányadó, a biztosítási összegnek az újraépítési költséget kell reprezentálnia.

Túlbiztosítottság esete akkor áll fent, ha jóval a biztosító által ajánlott négyzetméter ár fölött biztosítjuk az ingatlant. Erre a biztosítók lehetõséget adnak, viszont kár esetén mérlegelik, hogy indokolt volt-e a magasabb épületérték, és ha arra a megállapításra jutnak, hogy nem, akkor csak az ajánlott biztosítási összegre vonatkozó kártérítést fizetik ki.

Jelzáloggal terhelt ingatlan esetén a biztosítási összeget a bank határozza meg, azáltal, hogy a fedezetnek legalább a felvett hitel összegét el kell érnie.

A lakásbiztosítás térítéséhez szükséges védelmi szintek betöréses lopás esetén

Valamennyi biztosító lakásbiztosítási szabályzata (szerzõdési feltétele) meghatározza azon vagyonvédelmi követelményeket melyek megléte szükséges a betöréses lopás kockázat vállalásához. Az egyes vagyonvédelmi szintekhez káreseményenkénti kártérítési limiteket határoznak meg a biztosítók.

Betöréses lopás kockázatra abban az esetben nyújtanak fedezetet a különbözõ biztosítók, amennyiben a biztosított ingatlan védelme teljesíti legalább, az un. "minimális mechanikai védelem" elõírásait. Az ilyen alap védelem mellet ugyanakkor a biztosító által vállalt káreseményenkénti kártérítési limit is viszonylag alacsony, átlagosan 2-3 millió forint. Természetesen a biztosított értékek nagyságától függõen a védelmi követelmények szigorodnak. A biztosítókra általában jellemzõ, hogy a mechanikai védelmet többre becsülik az elektronikai jelzõrendszereknél, így a védelem kialakításánál érdemes ezekre helyezni a nagyobb hangsúlyt.