Kezdőlap / Tudástár /

Társasház biztosítás

Mi a társasház biztosítás?

A társasház biztosítás, társasházak és lakásszövetkezetek számára, az épületszerkezet egészére nyújt biztosítási fedezetet a pincétől egészen a padlásig, beleértve az épület összes falazatát, födémét, az épületgépészeti részeket (víz, melegvíz, csatornahálózat, elektromos vezetékek, szellőző berendezések).

Ki a szerződő?

A társasház, lakóközösség megbízottja( közös képviselő).

Milyen szolgáltatásokat ad a társasház biztosítás?

A társasház/lakóközösség biztosítás vagyonbiztosítási fedezete általánosságban az alábbi káreseményekre terjed ki: tűz, elektromos tűz, robbanás, közvetlen és közvetett villámcsapás, ismeretlen közlekedési eszköz ütközése, légijármű ütközése, földrengés, földcsuszamlás, föld- és kőomlás, ismeretlen üreg beomlása, vihar, a vihar által megrongált tetőzeten, kiszakított nyílászáron, ill. a vihar okozta falazati résen keresztül a viharral együttjáró csapadék által okozott kár, jégeső, hónyomás, árvíz, felhőszakadás, vezetéktörés, idegen tárgyak rádőlése, a szerkezetileg beépített és a nyílászárók üvegezésének törése és repedése.

A lakóközösség biztosítás biztosítási összege megmutatja, hogy az adott biztosító mennyit fizet, ha az épület teljes egészében megsemmisül. Minden egyéb kár a biztosítási összeg %-os arányában mérhető.

A felelősségbiztosítási (épülethasználói) fedezet esetében a biztosító megtéríti a harmadik személynek okozott személysérüléses vagy dolgokban keletkezett károkat, amelyekért a biztosított, mint a biztosított épület tulajdonosa, használója kártérítési kötelezettséggel tartozik.

A vagyon- és felelősségbiztosítási alapfedezeteken túlmenően a különböző kiegészítő kockázatokat a Társasház vagy Lakásszövetkezet határozza meg, így a biztosítási szerződés által nyújtott szolgáltatások köre a kívánt módon szélesre vagy szűkebbre szabható.

Milyen kiegészítők "köthetők" a társasház biztosítás mellé?

A Társasház vagy Lakásszövetkezet választása alapján, külön díj ellenében kiegészíthető a fedezet betöréses lopás és rablás kiegészítő biztosítással. Biztosíthatók a közös tulajdonú ingóságok, meghatározott feltételek teljesülése esetén pedig a közös tulajdonba tartozó kültéri központi antenna berendezés is biztosítási eseménynek minősül.

Rongálási (vandalizmus) károk kiegészítő biztosításával megtérülnek a a betöréses lopás, rablás vagy annak kísérlete során okozott járulékos rongálási károk, a kaputelefonokban, elektromos kapukban és liftekben keletkezett károk.

Különleges üvegek kiegészítő biztosításával biztosíthatók a közös tulajdonú és egyben a közös tulajdonon belül elhelyezett különleges üvegezések

Kiegészítő biztosítás köthető a társasházi közös képviselők és társasházkezelők felelősségbiztosítására. E kiegészítő felelősségbiztosítás alapján a biztosító megtéríti azokat a károkat, amelyeket a társasház közös képviselője vagy társasház-kezelője a társasház vagyonában, illetve a tulajdonostársak tulajdonosok vagyonában és életében vagy egészségében okozott azáltal, hogy a tevékenységének szabályait vétkes módon megszegte.

Mire nem terjed ki a társasház biztosítás?

A biztosítás nem terjed ki fa, döngölt föld, vályog, illetve agyag falazatú épületekre, építményekre.

A biztosító nem téríti meg a környezetszennyezéssel, vagy a hatósági rendelkezésekkel összefüggésben keletkezett károkat, a jogszabály, vagy más biztosítási szerződés alapján térülő károkat, valamint a karbantartás elmulasztásával összefüggésben következtek be.

Közös ingóságok tekintetében nem biztosíthatók például az alábbi vagyontárgyak: készpénz, kéziratok, tervek, adathordozón tárolt adatállományok, érmék, bélyegek, képzőművészeti alkotások. Nem térülnek továbbá a szabadban, illetve nem lezárt helyiségben tárolt, illetve tartott ingóságok kárai (kivéve szemetes kuka).