A cégnevünk UP Insurance Biztosítási Alkusz Kft-re változott, weboldalunkat ezentúl az upin.hu címen éred el. Munkatársaink, cégadataink, telefonszámaink és a szolgáltatásunk színvonala továbbra is a régi, ne aggódj...

Kedves Ügyfeleink,

A COVID-19 járvány pillanatnyi helyzetére való tekintettel irodánk újra nyitva tart, de változó időbeosztással. Személyes találkozásról kérjük, minden esetben előzetesen egyeztessen munkatársunkkal!

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Kezdõlap / Tudástár /

Társasház biztosítás

Mi a társasház biztosítás?

A társasház biztosítás, társasházak és lakásszövetkezetek számára, az épületszerkezet egészére nyújt biztosítási fedezetet a pincétõl egészen a padlásig, beleértve az épület összes falazatát, födémét, az épületgépészeti részeket (víz, melegvíz, csatornahálózat, elektromos vezetékek, szellõzõ berendezések).

Ki a szerzõdõ?

A társasház, lakóközösség megbízottja( közös képviselõ).

Milyen szolgáltatásokat ad a társasház biztosítás?

A társasház/lakóközösség biztosítás vagyonbiztosítási fedezete általánosságban az alábbi káreseményekre terjed ki: tûz, elektromos tûz, robbanás, közvetlen és közvetett villámcsapás, ismeretlen közlekedési eszköz ütközése, légijármû ütközése, földrengés, földcsuszamlás, föld- és kõomlás, ismeretlen üreg beomlása, vihar, a vihar által megrongált tetõzeten, kiszakított nyílászáron, ill. a vihar okozta falazati résen keresztül a viharral együttjáró csapadék által okozott kár, jégesõ, hónyomás, árvíz, felhõszakadás, vezetéktörés, idegen tárgyak rádõlése, a szerkezetileg beépített és a nyílászárók üvegezésének törése és repedése.

A lakóközösség biztosítás biztosítási összege megmutatja, hogy az adott biztosító mennyit fizet, ha az épület teljes egészében megsemmisül. Minden egyéb kár a biztosítási összeg %-os arányában mérhetõ.

A felelõsségbiztosítási (épülethasználói) fedezet esetében a biztosító megtéríti a harmadik személynek okozott személysérüléses vagy dolgokban keletkezett károkat, amelyekért a biztosított, mint a biztosított épület tulajdonosa, használója kártérítési kötelezettséggel tartozik.

A vagyon- és felelõsségbiztosítási alapfedezeteken túlmenõen a különbözõ kiegészítõ kockázatokat a Társasház vagy Lakásszövetkezet határozza meg, így a biztosítási szerzõdés által nyújtott szolgáltatások köre a kívánt módon szélesre vagy szûkebbre szabható.

Milyen kiegészítõk "köthetõk" a társasház biztosítás mellé?

A Társasház vagy Lakásszövetkezet választása alapján, külön díj ellenében kiegészíthetõ a fedezet betöréses lopás és rablás kiegészítõ biztosítással. Biztosíthatók a közös tulajdonú ingóságok, meghatározott feltételek teljesülése esetén pedig a közös tulajdonba tartozó kültéri központi antenna berendezés is biztosítási eseménynek minõsül.

Rongálási (vandalizmus) károk kiegészítõ biztosításával megtérülnek a a betöréses lopás, rablás vagy annak kísérlete során okozott járulékos rongálási károk, a kaputelefonokban, elektromos kapukban és liftekben keletkezett károk.

Különleges üvegek kiegészítõ biztosításával biztosíthatók a közös tulajdonú és egyben a közös tulajdonon belül elhelyezett különleges üvegezések

Kiegészítõ biztosítás köthetõ a társasházi közös képviselõk és társasházkezelõk felelõsségbiztosítására. E kiegészítõ felelõsségbiztosítás alapján a biztosító megtéríti azokat a károkat, amelyeket a társasház közös képviselõje vagy társasház-kezelõje a társasház vagyonában, illetve a tulajdonostársak tulajdonosok vagyonában és életében vagy egészségében okozott azáltal, hogy a tevékenységének szabályait vétkes módon megszegte.

Mire nem terjed ki a társasház biztosítás?

A biztosítás nem terjed ki fa, döngölt föld, vályog, illetve agyag falazatú épületekre, építményekre.

A biztosító nem téríti meg a környezetszennyezéssel, vagy a hatósági rendelkezésekkel összefüggésben keletkezett károkat, a jogszabály, vagy más biztosítási szerzõdés alapján térülõ károkat, valamint a karbantartás elmulasztásával összefüggésben következtek be.

Közös ingóságok tekintetében nem biztosíthatók például az alábbi vagyontárgyak: készpénz, kéziratok, tervek, adathordozón tárolt adatállományok, érmék, bélyegek, képzõmûvészeti alkotások. Nem térülnek továbbá a szabadban, illetve nem lezárt helyiségben tárolt, illetve tartott ingóságok kárai (kivéve szemetes kuka).