Kezdőlap / Tudástár /

Utasbiztosítás

Mi az utasbiztosítás?

A külföldön fellépő veszélyhelyzetek (pl. baleset, betegség, poggyászkárok) esetén nyújt segítséget. A biztosítótársaságok a Föld különböző pontjairól magyar nyelven elérhető asszisztencia szolgáltatásuk segítségével tájékoztatják a biztosítottakat a szükséges teendőkről és az igénybe vehető szolgáltatások elérhetőségéről.

A biztosítók különböző termékei eltérő szolgáltatásokat nyújtanak, ebben tudunk Önnek segíteni hogy, melyik biztosító kínálja az Ön számára a legkedvezőbb utasbiztosítást, hiszen más és más szolgáltatásra van szükségünk például egy hétvégi síelés esetén a szomszédos Ausztriában illetve, egy akár több hónapos amerikai út során.

Ki a szerződő?

Az a személy, aki a Biztosított(ak) javára a biztosítási szerződést megköti és a díjat megfizeti.

Ki lehet biztosított?

Biztosított lehet valamennyi devizabelföldinek minősülő természetes személy aki magáncélból, illetve ösztöndíjasként külföldre utazik. Továbbá, biztosított lehet az a devizakülföldinek minősülő természetes személy, aki a biztosítási szerződés díját konvertibilis valutában megfizeti, és nem az állandó lakhelye szerinti országba utazik.

Kik nem köthetnek utasbiztosítást?

Külföldön életvitelszerűen élők, illetve a külföldön munkát vállalók.

Az utasbiztosítás feltételei

Az összes hazai biztosítóra igaz általánosan, hogy az utasbiztosítást csakis Magyarország területén, az utazás megkezdése előtt lehet megkötni.

Milyen szolgáltatásokat ad az utasbiztosítás?

Az összes hazai biztosító utasbiztosítási szolgáltatáscsomagja tartalmazza a külföldről magyar nyelven, éjjel-nappal elérhető asszisztencia szolgáltatást, valamint élet-, baleset-, betegség és poggyászbiztosítást. Szinte minden hazai biztosító alapcsomagja tartalmazza ezeken túl a felelősség- és jogvédelem biztosítást is. A biztosító szolgáltatása, hogy az adott módozatban szereplő kockázatvállalási limitnek megfelelően téríti a külföldön fellépő orvosi és egyéb költségek összegeit. A biztosítók kockázatvállalási limitjei termékenként eltérőek, minél nagyobb a biztosító kártérítéséi limitje, annál drágább az adott utasbiztosítási termék.

Mentesülések és kizárások

A Biztosító mentesül a károk kifizetése alól, ha a Biztosított:

  • Erópán kívüli országba utazik és az Európán kívüli pótdíjat nem fizette meg,
  • a kockázatviselés kezdetekor, az életkorának megfelelő esetleges pótdíjat nem fizette meg, illetve kedvezményes díjat vett igénybe amire nem jogosult a kora alapján,
  • a szerződéskötés időpontjában nem tartózkodott Magyarországon

A biztosítások általános kizárásai (nukleáris sugárzás, polgárháború, háború, jogellenes vagy súlyosan gondatlan magatartás, ittas állapot, kábítószer hatása, öngyilkosság) az utasbiztosítások esetben is érvényesülnek. A betegségbiztosításoknál nem biztosított az utazás előtt már meglévő betegség külföldi kezelése, a terhességgel stb. pog szbiztosításnál a biztosítók kizárják a kockázatból a nemesfémeket, gyűjteményeket, szőrméket, készpénzt, sporteszközöket ideértve a kerékpárt is. A magas egyedi értéket képviselő tárgyakat szintén nem fogadják kockázatba a biztosítók (pl. fényképezőgép, videókamera).

Ezek általános információk voltak, bővebb információkért olvassa el a biztosítók egyedi biztosítási feltételeit