A cégnevünk UP Insurance Biztosítási Alkusz Kft-re változott, weboldalunkat ezentúl az upin.hu címen éred el. Munkatársaink, cégadataink, telefonszámaink és a szolgáltatásunk színvonala továbbra is a régi, ne aggódj...

Kedves Ügyfeleink,

A COVID-19 járvány pillanatnyi helyzetére való tekintettel irodánk újra nyitva tart, de változó időbeosztással. Személyes találkozásról kérjük, minden esetben előzetesen egyeztessen munkatársunkkal!

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Kezdõlap / Tudástár /

Utasbiztosítás

Mi az utasbiztosítás?

A külföldön fellépõ veszélyhelyzetek (pl. baleset, betegség, poggyászkárok) esetén nyújt segítséget. A biztosítótársaságok a Föld különbözõ pontjairól magyar nyelven elérhetõ asszisztencia szolgáltatásuk segítségével tájékoztatják a biztosítottakat a szükséges teendõkrõl és az igénybe vehetõ szolgáltatások elérhetõségérõl.

A biztosítók különbözõ termékei eltérõ szolgáltatásokat nyújtanak, ebben tudunk Önnek segíteni hogy, melyik biztosító kínálja az Ön számára a legkedvezõbb utasbiztosítást, hiszen más és más szolgáltatásra van szükségünk például egy hétvégi síelés esetén a szomszédos Ausztriában illetve, egy akár több hónapos amerikai út során.

Ki a szerzõdõ?

Az a személy, aki a Biztosított(ak) javára a biztosítási szerzõdést megköti és a díjat megfizeti.

Ki lehet biztosított?

Biztosított lehet valamennyi devizabelföldinek minõsülõ természetes személy aki magáncélból, illetve ösztöndíjasként külföldre utazik. Továbbá, biztosított lehet az a devizakülföldinek minõsülõ természetes személy, aki a biztosítási szerzõdés díját konvertibilis valutában megfizeti, és nem az állandó lakhelye szerinti országba utazik.

Kik nem köthetnek utasbiztosítást?

Külföldön életvitelszerûen élõk, illetve a külföldön munkát vállalók.

Az utasbiztosítás feltételei

Az összes hazai biztosítóra igaz általánosan, hogy az utasbiztosítást csakis Magyarország területén, az utazás megkezdése elõtt lehet megkötni.

Milyen szolgáltatásokat ad az utasbiztosítás?

Az összes hazai biztosító utasbiztosítási szolgáltatáscsomagja tartalmazza a külföldrõl magyar nyelven, éjjel-nappal elérhetõ asszisztencia szolgáltatást, valamint élet-, baleset-, betegség és poggyászbiztosítást. Szinte minden hazai biztosító alapcsomagja tartalmazza ezeken túl a felelõsség- és jogvédelem biztosítást is. A biztosító szolgáltatása, hogy az adott módozatban szereplõ kockázatvállalási limitnek megfelelõen téríti a külföldön fellépõ orvosi és egyéb költségek összegeit. A biztosítók kockázatvállalási limitjei termékenként eltérõek, minél nagyobb a biztosító kártérítéséi limitje, annál drágább az adott utasbiztosítási termék.

Mentesülések és kizárások

A Biztosító mentesül a károk kifizetése alól, ha a Biztosított:

  • Erópán kívüli országba utazik és az Európán kívüli pótdíjat nem fizette meg,
  • a kockázatviselés kezdetekor, az életkorának megfelelõ esetleges pótdíjat nem fizette meg, illetve kedvezményes díjat vett igénybe amire nem jogosult a kora alapján,
  • a szerzõdéskötés idõpontjában nem tartózkodott Magyarországon

A biztosítások általános kizárásai (nukleáris sugárzás, polgárháború, háború, jogellenes vagy súlyosan gondatlan magatartás, ittas állapot, kábítószer hatása, öngyilkosság) az utasbiztosítások esetben is érvényesülnek. A betegségbiztosításoknál nem biztosított az utazás elõtt már meglévõ betegség külföldi kezelése, a terhességgel stb. pog szbiztosításnál a biztosítók kizárják a kockázatból a nemesfémeket, gyûjteményeket, szõrméket, készpénzt, sporteszközöket ideértve a kerékpárt is. A magas egyedi értéket képviselõ tárgyakat szintén nem fogadják kockázatba a biztosítók (pl. fényképezõgép, videókamera).

Ezek általános információk voltak, bõvebb információkért olvassa el a biztosítók egyedi biztosítási feltételeit